Celebration of love


There is a power in love! It helps and heals when nothing else can.
There is a power in love! It shows us the way to live.

Deze woorden werden uitgesproken door Reverend Michael Curry. Kort na de trouwdienst op Windsor Castle wordt al duidelijk dat veel mensen zijn woorden hebben ervaren als het hoogtepunt van de hele royal wedding. Zijn woorden waren krachtig en overtuigend, en hebben velen moed gegeven.

When love is the way, we will let justice roll down like a mighty stream and righteousness like an ever-flowing brook, zei hij, terwijl hij zijn armen ophief.
When love is the way, poverty will become history. When love is the way, the earth will be a sanctuary.”
When love is the way, we will lay down our swords and shields down by the riverside to study war no more.

En met deze woorden was de dienst in Windsor veel meer dan alleen een Britse aangelegenheid. Terwijl de wereld toekeek en luisterde, zijn bijzondere en krachtige woorden gesproken. O yes, these British people sure know how to do royal weddings! In de interviews direct na de dienst hoorde ik mensen de volgende dingen zeggen: It was magical, incredible, exciting, sensational, amazing, exhilirating, fabulous, lovely!

Het was dus bijzonder!
Ik zocht een enigszins bijpassend borduurwerkje, pakte wat bloemen uit de vaas, en probeer een klein beetje te verwerken in een foto. Iemand borduurde twee kroontjes naast een levensboom en na deze woorden uit Engeland kan iedereen eigen initialen invullen. Want na deze woorden voelen we ons allemaal koninklijk!
De dienst begon met deze uitspraken:

Marriage is a gift of God in creation. It is the foundation of family life.
Marriage is a sign of unity and it strengthens the community.

Verder lezen?  Wellicht is dit interessant...

Wol in de hoofdrol

Winterbomen

Plastik canvas

Groene stola

Wil je reageren?

*


Terug naar blog om daar verder te lezen