Codex Leningrad met oude teksten

Met kerst gaat het om een verhaal. Dit verhaal is geen verhaaltje, maar een verslag van een gebeurtenis, namelijk de geboorte van een kind. Deze gebeurtenis en nog andere gebeurtenissen rond deze persoon staan opgetekend in het tweede deel van de Bijbel, wat het Nieuwe Testament wordt genoemd. Er is dus ook een Oud Testament. Dit eerste of Oude Testament wordt door de Joden Tenach genoemd. De Tenach bevat 39 boeken, die door meerdere auteurs zijn geschreven, gedurende een lange tijdsperiode.

Na vaststelling dat deze 39 boeken heilig zijn (dat was een lang proces) werden deze keer op keer uiterst zorgvuldig overgeschreven. Miljoenen mensen hebben in de loop van de geschiedenis hun geloof gebaseerd op de teksten van deze boeken. En miljoenen mensen hebben deze teksten ook bestudeerd. Er is een complete wetenschap ontstaan om deze teksten te bestuderen, en de religies die op deze teksten zijn gebaseerd. Er zijn veel oude teksten bewaard gebleven. De wetenschap baseert zich het liefst op zo oud mogelijke teksten. Zo dicht mogelijk bij de bron dus.

De codex Leningradensis is het oudste nog bestaande complete handschrift van de Masoretische tekst van de Tenach. Dit handschrift dateert uit het jaar 1008. Op deze codex is de tekstuitgave van de Biblia Hebraica Stuttgartensia gebaseerd. Deze tekstuitgave wordt door de meeste wetenschappers en theologen nog steeds gebruikt.

Van sommige belangrijke boeken worden in onze tijd fascimile-uitgaven gemaakt. Dat zijn boeken waarin de pagina’s bestaan uit fotografische weergaven van het origineel. Zo’n fascimile-boek is prachtig en waardevol. Onze dochter heeft enige tijd geleden tijdens haar studie een fascimile-uitgave van de codex Leningradensis gekegen. Zij gaf het aan ons in bewaring, totdat ze een huis had waar ze het mooi neer kon zetten. Een paar weken geleden brachten we dit mooie boek naar haar, want nu woont ze in zo’n huis waar ze er plaats voor heeft. Voordat dit kostbare boek uit ons huis wegging, maakte ik nog wat foto’s. Ik had toen juist ook haar oude borduurwerkje klaarliggen om mee te nemen en legde dat op het boek. Zodat het een beetje een kerstfoto werd.

Het verhaal c.q. verslag van de gebeurtenis waarop de kerstviering is gebaseerd, komt dus uit het Nieuwe Testament en staat niet in deze codex. Maar de gebeurtenis wordt wèl voorzegd in de Tenach. De bekendste tekst die aangeeft dat er een Kind geboren zou worden, die later zou uitgroeien tot de redder der wereld, is terug te vinden in het negende hoofdstuk van de woorden van de profeet Jesaja. Daar staat opgetekend dat deze profeet heeft voorspeld: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.”

Met kerst wordt er teruggeblikt-op. Herdacht dat dat Kind geboren is. Maar er is nog steeds ook uitzien-naar. De profetieën zijn nog niet allemaal vervuld. Het Kind was wel geboren, in de volheid van de tijd. Maar er moet nog meer komen. Jesaja voorspelde ook nog meer:
“Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.”

Dus kerst is niet alleen Terugblikken-op. Kerst is ook nog meer Verwachting. Kerst is Advent.
Het was mooi om deze codex  een paar weken geleden weer terug te geven aan onze dochter. En ik ben er trots op dat zij deze woorden kan lezen en ze kan vertalen naar Nederlandse woorden.
Het was ook mooi om er nog even souvenir op te leggen wat mijn moeder begin zestiger jaren uit Israël meenam. Een halve eeuw  stond het elke dag bij haar in de kamer en nu staat het bij mij. Geloof is iets om door te geven aan je kinderen. En deze boeken zijn er om te bestuderen, al vele generaties lang.

2 gedachten over “Codex Leningrad met oude teksten”

  1. wat een bijzonder bezit voor je dochter.Leuk,dat je het gedeeld heb.
    En ik heb vanavond vol bewondering naar de parelmoerwolken gekeken.
    Gezegende tijd met je dierbaren,Anneke*

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer lezen? Wellicht is dit interessant...

Scroll naar boven
Archief van de blogjes
Blogjes per week

De laatste 15 weken worden weergegeven

Blogjes per maand

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Bedankt voor het bericht

Het bericht is succesvol verstuurd.

Bedankt hiervoor.