Oude boekjes weven


“Wie een open oog heeft voor kunst, ziet dagelijks hoe de tegenwoordige opvattingen verschillen met die van vroeger tijden. Eertijds werd in alle takken van kunstnijverheid werk geleverd dat de eeuwen kon doorstaan, en eerbied afdwong voor de volharding en het geduld, waarmede zonder eenige overhaasting, het beste was geleverd, wat binnen het bereik der krachten lag. Vergelijkt men de stukken van nijverheid en sierkunst van de 17e en 18e eeuw (het glanstijdperk van den handelsarbeid) met de voortbrenselen van onze dagen, dan ligt in de laatsten ten grondslag een losmaken van alle regelen der kunst, een zuiver impulschief scheppen, uiting van het zoeken in zoo menige menschenziel.”

Als ik de typische spelling van het begin van de vorige eeuw zou hebben aangepast, dan zou je kunnen denken dat deze tekst geschreven was in de jaren zeventig, toen vrije expressie hoogtij vierde en alle handwerk-regels werden losgelaten.
Of misschien in onze tijd, waarin we ook wel raad weten met vrijheid en impulsiviteit.
Verrassend dus om te lezen dat deze zin uit het voorwoord komt van een boekje uit 1923: De toegepaste kunsten in Nederland.
Hierin wordt ook aandacht gegeven aan het Handweven (natuurlijk nog wèl volgens de regels der kunst!).
En ook de andere boekjes gaan over weven: Het boekje Weten en Kunnen over Kunst-Handweven, en verder een Patronenboekje voor het eenvoudig Weeftoetsel.

Tégen de stroom van vrijheid-zonder-regels zijn er dus altijd nog de oude en mooie en degelijke boekjes waarin de regels der weefkunst duidelijk werden onderwezen.

Verder lezen?  Wellicht is dit interessant...

Kussen

Naaldkant en tulekant

Gehaakte gordijntjes of valletjes

Geborduurd schilderij Hortensia

Wil je reageren?

*


Terug naar blog om daar verder te lezen