Oude breiboekjes Steek voor steek

“Met dit eerste nummer van Steek voor Steek brengen wij een practisch breiboek in den handel, waarin uitsluitend moderne kleedingstukken zijn beschreven op zoo duidelijke wijze, dat eenieder, die slechts eenigen kijk heeft op breien, ze alle zonder fouten kan vervaardigen.
Het boekje dankt namelijk hieraan zijn naam, dat de breiwerken inderdaad steek voor steek zijn beschreven. Werkt men nauwkeurig volgens de beschrijving, dan moet ieder kleedingstuk goed uitvallen.
Waar bovendien alle modellen voor Nederland geheel nieuw zijn en in geen ander breiboek of tijdschrift voorkomen, twijfelen wij niet of Steek voor Steek zal zich spoedig een grooten kring enthousiaste breisters te vriend maken.” (uit het voorwoord van het eerste nummer)

Deze boekjes met “practische breiwerken voor iedereen” verschenen vanaf ongeveer 1930. Ze waren de breiboekjes van onze grootmoeders of overgrootmoeders. Wie nog oude familiefoto’s heeft waarop de voor-familie gebreide kleding draagt, kan die kleding haast herkennen uit dit soort oude breiboekjes. Wat is er toen pràchtig en nuttig gebreid, op heel dunne naalden!

Verder lezen?  Wellicht is dit interessant...

Lierse Kant

Bedankfeest voor de koningin

In de tuin

Borduren met plezier

Wil je reageren?

*


Terug naar blog om daar verder te lezen