Pinksteren en het chi-rho-symbool

Oude bijbel met Chi Rho symbool
Pinksteren is een oud oogstfeest uit het Jodendom wat in het begin van het christendom nieuwe betekenis en invulling heeft gekregen. In het vijfde boek van het zogenaamde nieuwe testament (dat is het tweede deel van de oude bijbel) wordt beschreven hoe op het eerste pinksterfeest wat gevierd werd na de dood en opstanding van Jezus, er een bijzondere gebeurtenis plaatsvond. De discipelen van Jezus waren bij elkaar in Jeruzalem en toen werden ze allemaal vervuld met kracht en moed en blijdschap en inzicht. Heilige Geest werd over hen uitgestort en er werd een begin gemaakt met de latere wereldwijde opdracht van de christenen om het goede nieuws van het evangelie over de hele wereld uit Chi-Rho-symboolte dragen. Al gauw bleek dat dat op twee manieren kon worden gedaan: vanuit oprechte liefde en inzicht en vanuit gehoorzaamheid aan de Opdrachtgever. Maar het kon ook vanuit politieke overwegingen, want het jonge christendom werd al gauw ingeschakeld door keizers en machthebbers. Een belangrijke kentering was in het begin van de 4e eeuw, toen keizer Constantijn een visioen zag aan het begin van een veldslag en zich toen schaarde onder de bescherming van de God van dat symbool.

Vandaag vieren christenen wereldwijd Pinksteren, als zijnde de geboortedag van de kerk, gebaseerd op de gebeurtenissen die in dat vijfde bijbelboek zijn beschreven (dat boek heet “Handelingen der Apostelen” en ik legde deze oude bijbel open op de juiste pagina). Maar het begin van de kerk als instituut zou je ook kunnen zien als die datum in 312, toen keizer Constantijn dat visioen zag en zich bekeerde tot het christendom. Er is veel onderzoek gedaan naar welk symbool de keizer toen zou hebben gezien en algemeen wordt aangenomen dat het dit Chi-Rho-symbool was. De Griekse letters chi en rho zjjn de eerste letters van Christus. Dit werd later een bekend symbool en je kan het dus ook borduren. Dit borduurwerkje vond ik een paar dagen geleden ergens en ik maakte er net deze foto’s van.

Pinksteren wordt wereldwijd gevierd en behoort dus tot de oudste feesten ter wereld. Voor de meesten denk ik gewoon een paar vrije dagen waarop het weer soms meezit en soms tegenvalt. Ik haalde m’n bloeiende azalea maar naar binnen want buiten staat hij maar te verpieteren. Fijne dagen gewenst!

z

Verder lezen?  Wellicht is dit interessant...

Handwerkserie Time Life

Jarig op 31 december

Bezig zijn met haken

Geborduurde silhouetten componisten

Wil je reageren?

*


Terug naar blog om daar verder te lezen