Boeken over etnisch weven

In de jaren zeventig begon er (meer) aandacht te komen voor de waarde van bevolkinsgroepen die hun eigen culturen eeuwenlang handhaafden en ook in de handwerkwereld groeide de belangstelling voor de bijzondere handwerktechnieken in stammen en landen ver van ons huis.

Het boek Navajo and Hopi Weaving Techniques verscheen voor het eerst in 1974 en dat was de allereerste keer dat de kundigheid van Navajo- en Hopi-Indianen werd vastgelegd in beeld en uitleg. Het boek beschrijft de technieken op dezelfde wijze als dat de Indianen zelf hun handwerktechnieken eeuwenlang aan de volgende generaties hebben doorgegeven.

Sommige van deze interessante boeken werden in de zeventiger jaren ook in het Nederlands vertaald. Er kwam een serie onder de titel “Technieken en motieven uit de volkskunst” en in die reeks verschenen de delen Indiaans weven en Handwerk uit Nepal & Tibet. (Dit laatste boek gaat niet alleen over weven, maar wel voor een groot deel.)

Nog steeds zijn dit interessante boeken, die met veel waardering voor de (toen!) verre culturen zijn geschreven. De manieren om zelf ook zo te werk te gaan bij het weven worden in deze boeken op duidelijke wijze omschreven. Dit soort boeken heb ik graag in mijn shop, want ik heb altijd al interesse gehad in het handwerk uit andere culturen. En wat nog belangrijker is: ze helpen ons met meer waardering te kijken naar het (hand)werk uit verre landen.

Verder lezen?  Wellicht is dit interessant...

Tapisserie-schilderijen opnieuw gebruiken

Grote antiekmarkt in Apeldoorn

Wapen en vlag

De breistertjes in de duinen

Wil je reageren?

*


Terug naar blog om daar verder te lezen